Co je nového v platformě FileMaker 16

Vytvořte si vlastní aplikace pro svůj tým

Mobilita

Vytvářejte aplikace pro iPad a iPhone, které zaručeně potěší

Animace a přechody se skripty

Vizuální přechody pomohou uživatelům v orientaci při navigaci v jejich vlastních aplikacích založených na programu FileMaker Go.
Můžete například použít kroky skriptu k animaci přechodu ze seznamu kontaktů do detailu kontaktu.

Vylepšené zachycení podpisu

Podepisujte dokumenty na svém iPadu nebo iPhonu stejně, jako byste to dělali na papírovém formuláři. Kromě zobrazení na celou obrazovku můžete obrazovku pro zachycení podpisu zobrazit jako překrytí nebo začleněnou do rozvržení. Uživatelé nyní mohou na stejné obrazovce vidět, co podepisují.

Krok skriptu monitorování oblasti

Automatizujte obchodní pracovní procesy na základě polohy vašeho zařízení s iOS. Nyní můžete automaticky provést akci, když zařízení s iOS detekuje blízký předdefinovaný iBeacon. Nebo můžete automaticky natáhnout informace založené na poloze, když vstoupíte do předdefinované monitorované geografické zóny.

Vlastní velikosti papíru

Vyberte si tu pravou velikost papíru pro své potřeby. Přidejte si uživatelsky definované velikosti papíru
a nastavte si uspořádání stávajících velikostí papíru při tisku v programu FileMaker Go.

Vývoj

Rychlejší vytváření výkonných vlastních aplikací

Okno Objekty rozvržení

Při práci s rozvrženími ušetříte čas. Nové okno Objekty rozvržení nabízí hierarchický seznam všech objektů ve vašem rozvržení. Jednoduše vyberte objekt a okamžitě můžete provádět změny bez toho, že byste museli skupinu rozdělit. Navíc můžete ve svém rozvržení snadno najít navrstvené nebo skryté objekty.

Karty

Jedním snadným krokem můžete vytvářet okna, která mají automaticky nastavenou vhodnou velikost a umístění na hlavní obrazovce. Karty dovolují nastavit přesněji řízené uživatelské prostředí, které uživatele navede, aby provedli akci před návratem do hlavního okna, bez ovlivnění jiných interakcí s ostatními okny nebo soubory.

Podpora PDF

Tiskněte soubory PDF faktur, štítků, symbolů a další v softwaru FileMaker WebDirect.

Spouštějte automatizované výkazy a ukládejte další informace jako PDF s použitím skriptů prováděných na serveru FileMaker Server.

Nové rozhraní programu FileMaker Pro
ve Windows

Zcela nové uživatelské rozhraní programu FileMaker Pro je lépe přizpůsobené nativnímu stylu Windows. Při práci s vlastními aplikacemi můžete maximalizovat využití obrazovky a používat více monitorů.

Kopírování a vkládání seznamů hodnot

Cenný čas při vývoji ušetříte využitím možnosti kopírování a vkládání seznamů hodnot v aplikaci FileMaker Pro.

Proměnné v odkazech na zdroje dat FileMakeru

Dynamické otevírání hostovaných souborů FileMakeru pomocí určení hodnoty proměnné při volbě cesty souboru.

Vylepšený prohlížeč dat

Automatické doplňování názvů funkcí v okně Prohlížeč dat, dostupném v aplikaci FileMaker Pro Advanced, zvýší vaši produktivitu. Navíc se automaticky vyhodnocují výsledky pro funkce a nastaví se velikost okna Upravit výraz, aby byly snadno viditelné všechny výsledky.

Integrace

Připojte se k dalším zdrojům dat a ještě lépe využijte
svoje aplikace ve FileMakeru

cURL a JSON

Snadná výměna dat s jinými webovými službami a aplikacemi.

Vylepšené možnosti cURL

Můžete si vybrat z více než 90 možností protokolu cURL a snadno vytvořit podrobná síťová volání HTTP/HTTPS s požadavky na data ve formátu JSON z ostatních aplikací přes rozhraní REST API.

Viz dokumentaci pro cURL (EN)

Funkce pro formát JSON

Použití předdefinovaných funkcí zjednoduší analýzu a generování dat ve formátu JSON požadovaných z jiných datových zdrojů.

Viz dokumentaci pro JSON (EN)

Zkušební verze rozhraní FileMaker Data API

Ve zkušebním období využijte data z FileMakeru v dalších populárních aplikacích a službách s použitím REST rozhraní FileMaker Data API na serveru FileMaker Server.

Konektor Tableau Web Data pro FileMaker

S konektorem Tableau Web Data pro FileMaker můžete lépe vizualizovat data z FileMakeru. Konektor představuje rozhraní FileMaker Data API poskytující integraci s programem Tableau Desktop.

Zkušební období pro FileMaker Data API skončí 27. září 2018. Poté přestane fungovat.

Prohlédnout průvodce Filemaker Data API Guide (EN)

Podrobněji o zkušební verzi (EN)

Externí kroky skriptu

Podpora externích kroků skriptu v SDK pro zásuvné moduly FileMakeru rozšíří možnosti zásuvných modulů třetích stran. Tato nová funkčnost také funguje s aplikacemi pro iOS vytvořenými pomocí SDK pro aplikace iOS. Můžete snadno připojit své aplikace založené na FileMakeru k ostatním aplikacím a technologiím, které vaše organizace běžně používá.

Stáhnout SDK pro zásuvné moduly FileMakeru (EN)
Další informace o SDK pro aplikace v iOS (EN)

Zabezpečení

Nové nástroje pro zabezpečení vašich vlastních aplikací

Podpora OAuth 2.0 pro účty

Zjednodušte správu pověření s OAuth 2.0 a použitím poskytovatelů ověření od třetích stran. Využijte svoje stávající přihlašovací údaje pro účty Amazon, Google nebo Microsoft Azure k přihlášení do vašich vlastních aplikací založených na FileMakeru.

Ikony zámku zabezpečení s možností kliknutí

Získejte více detailů o zabezpečení síťového připojení v programu FileMaker Pro. Zobrazíte informace o certifikátech SSL, souvisejících detailech a platnosti certifikátů.

Škálovatelnost

Sdílejte data s ještě více uživateli přes webový prohlížeč

Škálovatelnost FileMaker WebDirect

Připojte ještě více členů svého týmu najednou přes webový prohlížeč. FileMaker WebDirect nyní podporuje až 500 uživatelů současně.

Novinka! FileMaker Cloud

Snadné sdílení informací s vašim týmem v cloudu. Nový FileMaker Cloud poskytuje bezpečný a spolehlivý přístup k vašim vlastním aplikacím. Získáte jednoduchost a výkonnost platformy FileMaker bez toho, že byste museli nasazovat a udržovat server. FileMaker Cloud běží na cloudu webových služeb Amazon (AWS). Je dostupný ve Spojených státech, Kanadě, Evropě na Středním východě a v Africe.

Další informace (EN)