Co nowego w platformie FileMaker 16

Twórz aplikacje własne, które sprawdzą się w twoim zespole

Mobilność

Twórz aplikacje dla iPada i iPhone'a, które będą zachwycać

Animacje i przejścia przy użyciu skryptów

Dołącz przejścia wizualne, które pomogą użytkownikom korzystać z aplikacji własnych w FileMaker Go.
Na przykład: użyj kroków skryptu, aby animować przejście z listy kontaktów do danych kontaktu.

Ulepszone zapisywanie podpisów

Podpisuj dokumenty na iPadzie lub iPhonie tak samo, jak na dokumentach papierowych. Poza trybem pełnoekranowym wyświetl ekran zapisywania podpisów jako nakładkę lub włącz go do układu. Użytkownicy mogą teraz widzieć, co podpisują na tym samym ekranie.

Krok skryptu monitorujący region

Automatyzuj procedury biznesowe w zależności od lokalizacji urządzenia iOS. Teraz możesz automatycznie wykonać operację, gdy urządzenie iOS wykrywa pobliski zdefiniowany iBeacon. Możesz też automatycznie wyświetlić informacje związane z lokalizacją przy wejściu do określonego obszaru.

Niestandardowe rozmiary papieru

Wybierz rozmiar papieru odpowiedni do twoich potrzeb. Dodaj rozmiary papieru zdefiniowane przez użytkownika
i zmień kolejność istniejących rozmiarów papieru przy druku w FileMaker Go.

Tworzenie

Szybciej twórz zaawansowane aplikacje własne

Okno obiektów układu

Oszczędzaj czas przy pracy z układami. Nowe okno obiektów układu zawiera hierarchiczną listę wszystkich obiektów w układzie. Po prostu wybierz obiekt i natychmiast dokonaj zmiany bez konieczności rozgrupowania zestawu. Możesz też łatwo znaleźć nałożone lub ukryte obiekty w układzie.

Karty

W jednym kroku twórz okna, które są automatycznie wymiarowane i umieszczane odpowiednio na ekranie głównym. Karty pozwalają na większą kontrolę interfejsu użytkownika – kierują użytkowników, aby wykonali operacje, zanim powrócą do okna głównego, bez wpływu na działanie innych okien lub plików.

Obsługa plików PDF

Drukuj pliki PDF faktur, etykiet, oznaczeń i innych dokumentów w FileMaker WebDirect.

Uruchamiaj zautomatyzowane raporty i zapisuj inne informacje jako pliki PDF, przy użyciu skryptów uruchamianych na FileMaker Server.

Nowy interfejs FileMaker Pro
w Windows

Korzystaj w FileMaker Pro z nowszego interfejsu, bardziej zbliżonego do interfejsu systemu Windows. Wykorzystaj miejsce na ekranie i korzystaj z wielu monitorów podczas pracy z aplikacjami własnymi.

Kopiuj i wklejaj listy wartości

Oszczędzaj cenny czas podczas tworzenia aplikacji dzięki możliwości kopiowania i wklejania listy wartości w FileMaker Pro.

Zmienne w odniesieniach do źródeł danych FileMaker

Dynamicznie otwieraj hostowane pliki FileMaker, określając zmienną przy wyborze ścieżki pliku.

Rozbudowana przeglądarka danych

Zwiększ swoją wydajność dzięki autouzupełnianiu nazw funkcji w przeglądarce danych, dostępnej w FileMaker Pro Advanced. Możesz też automatycznie obliczać wyniki funkcji i zmieniać rozmiar okna edycji wyrażenia, aby łatwo wyświetlić wszystkie wyniki.

Integracja

Łącz się z innymi źródłami danych i uzyskaj
jeszcze więcej z aplikacji FileMaker

cURL i JSON

Łatwo wymieniaj dane z innymi usługami WWW i aplikacjami.

Rozszerzone opcje cURL

Dzięki ponad 90 opcjom cURL do wyboru możesz łatwo tworzyć złożone wywołania sieciowe HTTP/HTTPS, aby żądać danych JSON z innych aplikacji poprzez REST API.

Zapoznaj się z dokumentacją dotyczącą cURL (EN)

Funkcje JSON

Korzystaj z predefiniowanych funkcji, aby uprościć przetwarzanie i tworzenie danych JSON żądanych z innych źródeł danych.

Zapoznaj się z dokumentacją dotyczącą JSON (EN)

Okres próbny FileMaker Data API

Użyj danych FileMaker w innych popularnych aplikacjach i usługach dzięki FileMaker Data API opartemu o REST w FileMaker Server w okresie próbnym.

Tableau Web Data Connector dla FileMaker

Lepiej wizualizuj swoje dane FileMaker dzięki Tableau Web Data Connector dla FileMaker. Elementem łączącym jest FileMaker Data API, który zapewnia integrację z Tableau Desktop.

Okres próbny FileMaker Data API kończy się 27 września 2018 r. Potem API nie będzie już dostępne.

Wyświetl Podręcznik API danych FileMaker (EN)

Dowiedz się więcej na temat wersji próbnej (EN)

Zewnętrzne kroki skryptu

Rozszerz możliwości wtyczek zewnętrznych dzięki obsłudze skryptów zewnętrznych w FileMaker Plug-in SDK. Nowe funkcje działają również w aplikacjach iOS stworzonych przy użyciu iOS App SDK. Łatwo łącz swoje aplikacje FileMaker z innymi aplikacjami i rozwiązaniami regularnie wykorzystywanymi przez twoją firmę.

Pobierz FileMaker Plug-in SDK (EN)
Uzyskaj informacje na temat iOS App SDK (EN)

Zabezpieczenia

Uzyskaj nowe narzędzia do zabezpieczania twoich aplikacji własnych

Obsługa OAuth 2.0 dla kont

Uprość zarządzanie uwierzytelnieniami dzięki OAuth 2.0z wykorzystaniem zewnętrznych podmiotów uwierzytelniających. Wykorzystaj istniejące uwierzytelnienia kont Amazon, Google lub Microsoft Azure do logowania się w aplikacjach własnych FileMaker.

Kilkalne ikony zabezpieczeń

Uzyskaj więcej danych na temat bezpieczeństwa połączenia sieciowego w FileMaker Pro. Możesz uzyskać informacje na temat certyfikatów SSL, powiązanych danych i ważności certyfikatów.

Rozbudowa

Udostępniaj dane jeszcze większej liczbie użytkowników poprzez przeglądarkę internetową

Rozbudowa FileMaker WebDirect

Połącz jednocześnie jeszcze większą liczbę członków twojego zespołu poprzez przeglądarkę. FileMaker WebDirect obsługuje teraz maks. 500 użytkowników jednocześnie.

Nowość! FileMaker Cloud

Łatwo udostępniaj informacje członkom swojego zespołu w chmurze. Nowość! FileMaker Cloud zapewnia bezpieczny, niezawodny dostęp do twoich aplikacji własnych. Uzyskaj prostotę i wydajność platformy FileMaker bez konieczności wdrożenia i utrzymywania serwera. FileMaker Cloud działa w Amazon Web Services Cloud. Rozwiązanie dostępne w Stanach Zjednoczonych, Kanadzie, Europie, na Bliskim Wschodzie i w Afryce.

Więcej informacji (EN)